Saw Palmetto is een kruid en van kruiden is bekend dat het belangrijk is of deze geteeld zijn of dat uit de natuur gehaald zijn. Bij het telen van kruiden is er meer zicht op de omgeving zoals de watervoorziening of vervuiling. Bij kruiden spelen PAK’s een groot risico voor de volksgezondheid. Niet direct op korte termijn maar wel op lange termijn bij langdurig inname van deze vervuiling. Het is daarom belangrijk dat een producent de grondstof laat testen en de verhandelende partij van het eindproduct (bijvoorbeeld in capsules) nogmaals. Dit dient gedaan te worden door een onafhankelijk laboratorium die geaccrediteerd is voor het testen.

In Nederland is het de NVWA die controleert of iedereen in de keten haar verantwoordelijkheid neemt. Dit doet de NVWA door onverwacht bij bedrijven langs te gaan en het voedselveiligheidsplan in te zien. Daarin staat hoe het bedrijf risico’s bepaald, inventariseert en controleert. Door de administratie van het bedrijf na te lopen en de externe analyses te beoordelen kan de NVWA bepalen of het product voldoet aan de strenge wetgeving in Nederland.